GEEL

Hier bent u bij geel, lichtjes monotoon maar daarom niet minder mooi.

Aarde Van Het Oosten

Aarde van het oosten, schuddend op een vaste ritmiek.
Bijzonder indrukwekkend en veel potentieel voor vernieling.
Komt die vernieling er, dan is dat vooral de fout van de mens.
De aarde is, net zoals de mens, onderhevig aan de invloeden van zijn omgeving.
Wisselwerkingen, zoals overal.

-

Helaas, almaar weer waarheden.
Heden ten dage verspreidt deze verschrikking zich onder de bevolking.
Vol van waan zijn zij onder zijn zweem.
Als zwemmend tegen een te sterke stroom vervallen ze langzaam, om enkel gered te worden door mentale aanval.
Hoewel, 'redders' zijn er ook nog.

-

wenend waait de winterwind
kil en koud, droef en eenzaam
zoekend naar dat laatste beetje warmte

lachend komt de lentelucht
iets nieuws, anders dan ervoor
verfrissend voor ieder en alles

zacht is de zomerzucht
als een omhelzing
huiselijk en vol zorg

gierend volgt het herfstgehuil
grillig en grim
het sterven van een cyclus.

-

Knagend en knauwend kruipen
kwade gedachten nader

Zich nestelend in het hart
om daar naarstig nare vibes
te verspreiden.

Maar dan, onverwacht weerwerk:
een vrolijk deuntje dartelt rond.
Een verademing tussen het beklemmende,
bevrijdend en verfrissend.

Helaas

Hoe hij het hooi haatte,
had hij helaas niet kunnen verwoorden.
Dus sliep hij in de stal.